Yoshiyuki Abe

-exhibition file-


Pixxelpoint 2000
Competition : 1st prize of 2D Art

Pixxelpoint 2000
Dec 1-3, 2000
City Gallery
Nova Gorica
Slovenia

a12256 (1998)
A3 inkjet. reproduced by the organizer
(c)1998-2013 YOSHIYUKI ABE